Image

1. Úplata za předškolní vzdělávání ( školné)

  • při celodenní docházce - 200,- Kč
  • při polodenní (omezené) docházce - 130,- Kč
  • děti v posledním školním roce před zahájením školní docházky a děti s odkladem školní docházky neplatí

2. Stravné

  • děti do 6 let: celkem celodenní strava: 40,- Kč
  • děti od 7 let: celkem celodenní strava: 43,- Kč

3. Možnosti platby

  1. bezhotovostně - inkasem z účtu zákonného zástupce dítěte
  2. hotově u vedoucí školní jídelny ( výjimečně )

Omlouvání:

  1. telefonicky: do 7:00 +420 518 633 688
  2. e-mailem: jidelna@mszdanice.cz
  3. osobně u vedoucí ŠJ, kuchařky nebo u kterékoliv učitelky

Bezpečnostní čipy - zálohy ( 100,- Kč za jeden čip) - hotově u vedoucí školní jídelny


4. Kulturní akce (divadla, koncerty a jiná vystoupení)

Zálohy 200,- Kč na každé pololetí dle aktuální epidemiologické situace – hotově u ekonomky nebo u vedoucí školní jídelny

Adresa školy:
U Hřbitova 788
696 32 Ždánice
IČO: 75023610

Kontakty

Ředitelka školy:
Jana Švaňhalová:  518 633 688, 725 997 953

E-mail: reditelka@mszdanice.cz

ID datové schránky:
mv2k4x7