Image

Sponzoři v I. pololetí školního roku 2021/2022

Děkujeme rodičům a firmám za sponzorskou činnost v I. pololetí šk. r. 2021/ 2022

Věcné dary:
Rodiče:

p. Konečná L., p. Maňová P., p. Moudrá L., p. Mlejnková P., p. Vykoukalová J., p. Bilíček L.,p. Galiová L., p. Hegedüs D., p. Konrád P., p. Mrázková A., p. Válková N., p. Dvořák M., p. Krejčí V., p. Martinásková I.,
p. Šutriepková Z., p. Veselá R., p. Kořínková M., p. Blahůšková K., p. Bednaříková A.,p. Klapka V., p. Molnárová H., p. Lužová M., p. Šálková B., p.Strmisková I., p. Polášek J.

Veřejnost:

p. Šušotová, p. Trnková Z.

Firmy:

Drogerie - p. Rubanová J., Enapo - p. Duroňová A.

Finanční dary:
p. Machalová Š., p. Štrajtová I., p. Foltýn T.,p. Chovanec R., p. Jocovová M., p. Kopeček L., p. Lefner M., p. Smejkal M., p. Rybanská P.

Sponzoři v II. pololetí školního roku 2020/2021

Děkujeme rodičům a firmám za sponzorskou činnost v I. pololetí šk. r. 2020/ 2021

Děkujeme rodičům a firmám za sponzorskou činnost v II. pololetí šk. r. 2020/ 2021

Věcné dary:
Rodiče:

p. Krulíčková, p. Maňová, p. Šušotová, p. Kubíková, p. Hegedüs, p. Sovková, p. Šloufová

Firmy:

Drogerie – p. L. Klimková

Finanční dary:

p. M. Salajka, p. B. Hroudná

 

Adresa školy:
U Hřbitova 788
696 32 Ždánice
IČO: 75023610

Kontakty

Ředitelka školy:
Ivona Čadílková:  518 633 688, 725 997 953

E-mail: reditelka@mszdanice.cz

ID datové schránky:
mv2k4x7