Provozní řád jídelny

Image

Mateřská škola Ždánice
Školní jídelna

Školní rok 2022/2023

Provozní řád školní jídelny

 

Dle zákona č. 561/2004 Sb. a vyhlášky č. 107/2005 Sb.ve znění pozdějších předpisů má dítě nárok na školní stravování v době pobytu ve škole.

Odhlašování dětí ze stravování:
Děti je možné odhlásit ze stravování:

  • přes aplikaci Naše MŠ


V případě nemoci dítěte je možnost si první den stravu odebrat domů, a to v době 11.15 -11.45 hod.
Neodhlášená strava propadá.
Při nepravidelném odchodu po obědě domů odpolední svačiny se nahlásí ráno při příchodu p. učitelce a budou odečteny ze stravného.

Placení stravného:
Bezhotovostně - inkasem z účtu zákonného zástupce dítěte na číslo účtu 190-1446372399/0800
Hotově – jen ve výjimečných případech, a to po dohodě s vedoucí ŠJ.
Platby za stravné a úplatu budou strženy na základě měsíčního vyúčtování a skutečné konzumace do 5. dne v měsíci.
Vyúčtování posledního přeplatku proběhne v 7.- 8. měsíci.
Stravné musí být zaplaceno vždy do konce měsíce na měsíc následující.

Poplatky za stravné děti do 6 let děti 7 - 10 let
přesnídávka 10 Kč 11 Kč
Oběd 22 Kč 24 Kč
Svačinka 10 Kč 10 Kč
Celkem 42 Kč 45 Kč


Děti jsou zařazovány do kategorií podle věku, kterého dosáhnou v uvedeném školním roce.


Ždánice dne 1. 9. 2023 Eva Ševelová
vedoucí ŠJ

Adresa školy:
U Hřbitova 788
696 32 Ždánice
IČO: 75023610

Kontakty

Ředitelka školy:
Ivona Čadílková:  518 633 688, 725 997 953

E-mail: reditelka@mszdanice.cz

ID datové schránky:
mv2k4x7