Základní informace

Mateřská škola byla postavena účelově jako předškolní zařízení a otevřena k 1.9.1982 jako společné zařízení mateřská škola-jesle. Takto organizované zařízení bylo v provozu do r. 1990, kdy došlo ke zrušení jeslí. Od tohoto roku je mateřská škola v provozu jako čtyřtřídní. Od 1.1. 2003 je MŠ právním subjektem.

Mateřská škola se nachází v klidné části města, nedaleko jeho centra. Budova pavilonového typu má hospodářskou část v suterénu (kuchyně, potravinové sklady, kancelář vedoucí stravování, kancelář ředitelky školy, úložné prostory, prádelna, sociální zařízení, plynová kotelna). V prvním a druhém podlaží jsou celkem čtyři třídy s hernami, šatnami, sociálním zařízením pro děti i dospělé , přípravnami jídla a dalším příslušenstvím.

Image
Image
Image

Součástí mateřské školy je rozlehlá školní zahrada, rozdělena na dva celky. Zahrada MŠ byla v letech 2011 a 2012 modernizována, dovybavena novými hracími prvky pro pohybové aktivity dětí (pružinové a kyvadlové houpačky, průlezka se šplhací stěnou a skluzavkou, hrací domeček).

V letních měsících roku 2012 proběhla rekonstrukce mateřské školy ( výměna oken, okenních parapetů vnějších i vnitřních, vstupních dveří, zateplení budovy, nová fasáda, rekonstrukce vstupního schodiště, výměna stropních svítidel ve třídách).

Předškolní vzdělávání v naší mateřské škole

Motto: „Je úžasné, co děti dokáží, když jim k tomu dáme příležitost“.
Linda Dobson

Školní vzdělávací program stanovuje 3 hlavní cíle předškolního vzdělávání:

 1. Rozvíjení dítěte, jeho učení a poznání
 2. Osvojení základů hodnot, na nichž je založena naše společnost
 3. Získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí

Dlouhodobé záměry:

 • Rozvíjet schopnosti každého dítěte, zvyšovat kvalitu jeho vzdělávání a vedení k samostatnosti.
 • Podporovat enviromentální výchovu jako je například postoj dětí k životnímu prostředí, poznávání nejenom prostředí, ve kterém žijí, ale i s jinými kulturami.
 • Podporovat rozvoj pohybových aktivit a upevňovat tím zdatnost dětí.
 • Rozšiřovat sociální zralost dětí.
 • Zavedení plaveckého výcviku pro předškolní děti.
 • Využívat kooperační a prožitkové učení.
 • Podporovat u dětí zdravé sebevědomí, odvahu a samostatnost.
 • Ve třídách připravit různě zaměřená centra aktivit. Například knihy a písmena, výtvarný atelier, manipulační a stolní hry, pokusy a objevy, dílna a jiné.
 • Dbát na dostatečný pobyt v okolní přírodě.
 • Uplatňovat respektující přístup, komunikaci a vést děti k sebehodnocení, přiměřenému sebevědomí a vyjadřování svých pocitů a názorů.
 • Zachovat osvědčené aktivity poskytované nad rámec výchovně vzdělávací činnosti a rozšířit je o další.
 • Zajistit prázdninový provoz podle potřeb rodičů po dobu 4 týdnů v jedné třídě MŠ.
 • Spolupráce s rodiči a ostatními vzdělávacími institucemi v našem městě.

Naše mateřská škola nabízí:

 • Logopedickou prevenci a péči
 • Aktivity pro děti: hra na flétnu
 • Pohybové aktivity v tělocvičně MZŠ
 • Výukové programy pro děti na PC, interaktivních tabulích

Adresa školy:
U Hřbitova 788
696 32 Ždánice
IČO: 75023610

Kontakty

Ředitelka školy:
Ivona Čadílková:  518 633 688, 725 997 953

E-mail:
reditelka@mszdanice.cz

ID datové schránky: mv2k4x7

IČO: 75023610

.