Dotace z fondů EU

Image

eu png

Název projektu: MŠ Ždánice - šablony III.
Číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0017683
Zahájení realizace projektu: 1. 9. 2021
Ukončení realizace projektu: 31. 8. 2022
Délka realizace: 24 měsíců
Výše podpory: 294 246,00 Kč

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.
Naše škola se stala úspěšným žadatelem v rámci Výzvy č. 02_20_080 pro Šablony III - MRR v prioritní ose 3 OP.

Projekt je kombinací aktivit z těchto oblastí: personální podpora a rozvojové aktivity v MŠ.
Cílem projektu je zvýšení kvality vzdělávání a rozvoj v oblastech personální podpory a rozvojových aktivit v MŠ.

Zvolené šablony:

Školní asistent - personální podpora MŠ
Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu - školního asistenta mateřským školám.

Chůva – personální podpora MŠ
Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu - chůvu mateřským školám, které integrují do dětského kolektivu dvouleté děti.

Projektový den ve výuce - rozvojové aktivity v MŠ

Cílem aktivity je rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti přípravy a vedení projektové výuky, která vede k rozvoji osobních a sociálních kompetencí dětí, podpoře individuálního přístupu k dětem a práci s heterogenní skupinou.

 

eu png 

Název projektu: MŠ Ždánice 63
Číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0010227
Zahájení realizace projektu: 1. 10. 2018
Ukončení realizace projektu: 30. 9. 2020
Délka realizace: 24 měsíců
Výše podpory: 519 954 Kč

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.
Naše škola se stala úspěšným žadatelem v rámci Výzvy č. 02_18_063 pro Šablony II - MRR v prioritní ose 3 OP. Projekt je kombinací aktivit z těchto oblastí: personální podpora a profesní rozvoj pedagogů MŠ.
Cílem projektu je personální posílení našeho týmu o školního asistenta a chůvu v mateřské škole, podpora vzdělávání pedagogů v kurzech zaměřených na čtenářskou pregramotnost, matematickou pregramotnost, inkluzi a polytechnické vzdělávání.

Zvolené šablony:

Školní asistent - personální podpora MŠ
Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu - školního asistenta mateřským školám.

Chůva – personální podpora MŠ
Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu - chůvu mateřským školám, které integrují do dětského kolektivu dvouleté děti.

Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ - čtenářská pregramotnost
Cílem aktivity je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání.

Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ - matematická pregramotnost
Cílem aktivity je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání.

Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ – inkluze
Cílem aktivity je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání.

Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ - polytechnické vzdělávání
Cílem aktivity je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání.

 

eu png

Název projektu:MŠ Ždánice 22

Číslo projektu:CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0002198

Zahájení realizace projektu: 1. 11. 2016

Ukončení realizace projektu:31. 10. 2018

Délka realizace: 24 měsíců

Výše podpory:411 966 Kč

 

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Naše škola se stala úspěšným žadatelem v rámci výzvy 02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I.

Projekt je kombinací aktivit z těchto oblastí: personální podpora, osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů MŠ, usnadňování přechodu dětí z MŠ do ZŠ.

 

Cílem projektu je personální posílení našeho týmu o chůvu v mateřské škole, podpora vzdělávání pedagogů v kurzech zaměřených na osobnostně sociální rozvoj, čtenářskou pregramotnost, matematickou pregramotnost, inkluzi, prevenci logopedických vad a problémů komunikačních schopností u dětí a na individualizaci vzdělávání.

 

Nastavené šablony:

 

Chůva – personální podpora MŠ

Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu – chůvu k předškolním pedagogům, kteří integrují do dětského kolektivu dvouleté děti.

 

Osobnostně sociální rozvoj předškolních pedagogů MŠ

Cílem je podpořit pedagogy mateřské školy ve zvyšování kvality jejich každodenní práce při vzdělávání a výchově dětí. Pedagog absolvuje akreditovaný vzdělávací program DVPP v celkovém minimálním rozsahu 16 hodin.

 

Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ – DVPP v rozsahu 16 hodin

Cílem aktivity je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání. Vzdělávání bude probíhat formou absolvování vzdělávacího programu DVPP akreditovaného v systému DVPP. Pedagogičtí pracovníci budou podpořeni v získávání dovedností, znalostí a kompetencí v oblasti čtenářské pregramotnosti, matematické pregramotnosti a inkluze.

 

Prevence logopedických vad a problémů komunikačních schopností u dětí v MŠ

Cílem šablony je rozšířit prostřednictvím absolvování vzdělávacího programu DVPP síť logopedických asistentů v řadách předškolních pedagogů v mateřských školách, a tím podpořit přirozený vývoj řeči dětí a plošné posílit prevenci častých logopedických vad či poruch řeči předškolních dětí.

 

Individualizace vzdělávání v MŠ

Cílem je posílit kompetence předškolních pedagogů v individualizaci vzdělávání dětí v mateřské škole prostřednictvím absolvování vzdělávacího programu DVPP zaměřeného na prohloubení znalostí a dovedností pedagogů k vedení dětského portfolia a v metodách/programech zaměřených na vnitřní diferenciaci a individualizaci ve vzdělávání předškolních dětí.

 

 eu msmt barevne mensi

Název projektu: MŠ Ždánice OPJAK
Číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22_002/0005625
Zahájení realizace projektu: 1. 6. 2023
Ukončení realizace projektu: 31. 8. 2025
Délka realizace: 27 měsíců
Výše podpory: 597 055,00 Kč


Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Naše škola se stala úspěšným žadatelem v rámci Výzva č. 02_22_002 Šablony pro MŠ a ZŠ I.


Projekt je kombinací aktivit z těchto oblastí: personální podpora, osobnostně sociální a profesní rozvoj pracovníků ve vzdělávání MŠ a podpora inovativního vzdělávání v MŠ. Cílem projektu je zvýšení kvality vzdělávání a rozvoj v oblastech personální podpora, osobnostně sociální a profesní rozvoj pracovníků ve vzdělávání MŠ a podpora inovativního vzdělávání v MŠ.


Zvolené šablony:


Školní asistent - personální podpora MŠ
Cílem této aktivity je poskytnout personální podporu – školního asistenta mateřským školám. Aktivita umožňuje vyzkoušet a na určité období poskytnout větší podporu zejména dětem ohroženým školním neúspěchem, resp. dětem, u kterých je předpoklad, že budou ohroženy školním neúspěchem po jejich nástupu do základní školy.

Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání MŠ
Cílem aktivity je podpořit profesní růst pracovníků ve vzdělávání MŠ (včetně ostatních pracovníků ve vzdělávání) pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání.

Inovativní vzdělávání dětí v MŠ
Cílem aktivity je podpora a rozvoj znalostí a dovedností dětí v MŠ a jejich podpora znalostí a dovedností s využitím inovativních forem vzdělávání prostřednictvím netradičních vzdělávacích metod a strategií, které vedou děti k rozvoji kreativity, talentu a samostatnosti. Aktivita dále cílí na snižování předčasných odchodů ze vzdělávání pro děti ohrožené školním neúspěchem s cílem jejich motivace ke vzdělávání, identifikace jejich talentu a zprostředkování vzdělávání zábavnou formou.

Adresa školy:
U Hřbitova 788
696 32 Ždánice
IČO: 75023610

Kontakty

Ředitelka školy:
Ivona Čadílková:  518 633 688, 725 997 953

E-mail:
reditelka@mszdanice.cz

ID datové schránky: mv2k4x7

IČO: 75023610

.