Dotace z fondů EU

Image

eu png

Název projektu: MŠ Ždánice - šablony III.
Číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0017683
Zahájení realizace projektu: 1. 9. 2021
Ukončení realizace projektu: 31. 8. 2022
Délka realizace: 24 měsíců
Výše podpory: 294 246,00 Kč

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.
Naše škola se stala úspěšným žadatelem v rámci Výzvy č. 02_20_080 pro Šablony III - MRR v prioritní ose 3 OP.

Projekt je kombinací aktivit z těchto oblastí: personální podpora a rozvojové aktivity v MŠ.
Cílem projektu je zvýšení kvality vzdělávání a rozvoj v oblastech personální podpory a rozvojových aktivit v MŠ.

Zvolené šablony:

Školní asistent - personální podpora MŠ
Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu - školního asistenta mateřským školám.

Chůva – personální podpora MŠ
Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu - chůvu mateřským školám, které integrují do dětského kolektivu dvouleté děti.

Projektový den ve výuce - rozvojové aktivity v MŠ

Cílem aktivity je rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti přípravy a vedení projektové výuky, která vede k rozvoji osobních a sociálních kompetencí dětí, podpoře individuálního přístupu k dětem a práci s heterogenní skupinou.

 

eu png 

Název projektu: MŠ Ždánice 63
Číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0010227
Zahájení realizace projektu: 1. 10. 2018
Ukončení realizace projektu: 30. 9. 2020
Délka realizace: 24 měsíců
Výše podpory: 519 954 Kč

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.
Naše škola se stala úspěšným žadatelem v rámci Výzvy č. 02_18_063 pro Šablony II - MRR v prioritní ose 3 OP. Projekt je kombinací aktivit z těchto oblastí: personální podpora a profesní rozvoj pedagogů MŠ.
Cílem projektu je personální posílení našeho týmu o školního asistenta a chůvu v mateřské škole, podpora vzdělávání pedagogů v kurzech zaměřených na čtenářskou pregramotnost, matematickou pregramotnost, inkluzi a polytechnické vzdělávání.

Zvolené šablony:

Školní asistent - personální podpora MŠ
Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu - školního asistenta mateřským školám.

Chůva – personální podpora MŠ
Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu - chůvu mateřským školám, které integrují do dětského kolektivu dvouleté děti.

Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ - čtenářská pregramotnost
Cílem aktivity je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání.

Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ - matematická pregramotnost
Cílem aktivity je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání.

Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ – inkluze
Cílem aktivity je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání.

Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ - polytechnické vzdělávání
Cílem aktivity je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání.

 

eu png

Název projektu:MŠ Ždánice 22

Číslo projektu:CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0002198

Zahájení realizace projektu: 1. 11. 2016

Ukončení realizace projektu:31. 10. 2018

Délka realizace: 24 měsíců

Výše podpory:411 966 Kč

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Naše škola se stala úspěšným žadatelem v rámci výzvy 02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I.

Projekt je kombinací aktivit z těchto oblastí: personální podpora, osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů MŠ, usnadňování přechodu dětí z MŠ do ZŠ.

Cílem projektu je personální posílení našeho týmu o chůvu v mateřské škole, podpora vzdělávání pedagogů v kurzech zaměřených na osobnostně sociální rozvoj, čtenářskou pregramotnost, matematickou pregramotnost, inkluzi, prevenci logopedických vad a problémů komunikačních schopností u dětí a na individualizaci vzdělávání.

Nastavené šablony:

Chůva – personální podpora MŠ

Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu – chůvu k předškolním pedagogům, kteří integrují do dětského kolektivu dvouleté děti.

Osobnostně sociální rozvoj předškolních pedagogů MŠ

Cílem je podpořit pedagogy mateřské školy ve zvyšování kvality jejich každodenní práce při vzdělávání a výchově dětí. Pedagog absolvuje akreditovaný vzdělávací program DVPP v celkovém minimálním rozsahu 16 hodin.

Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ – DVPP v rozsahu 16 hodin

Cílem aktivity je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání. Vzdělávání bude probíhat formou absolvování vzdělávacího programu DVPP akreditovaného v systému DVPP. Pedagogičtí pracovníci budou podpořeni v získávání dovedností, znalostí a kompetencí v oblasti čtenářské pregramotnosti, matematické pregramotnosti a inkluze.

Prevence logopedických vad a problémů komunikačních schopností u dětí v MŠ

Cílem šablony je rozšířit prostřednictvím absolvování vzdělávacího programu DVPP síť logopedických asistentů v řadách předškolních pedagogů v mateřských školách, a tím podpořit přirozený vývoj řeči dětí a plošné posílit prevenci častých logopedických vad či poruch řeči předškolních dětí.

Individualizace vzdělávání v MŠ

Cílem je posílit kompetence předškolních pedagogů v individualizaci vzdělávání dětí v mateřské škole prostřednictvím absolvování vzdělávacího programu DVPP zaměřeného na prohloubení znalostí a dovedností pedagogů k vedení dětského portfolia a v metodách/programech zaměřených na vnitřní diferenciaci a individualizaci ve vzdělávání předškolních dětí.

Adresa školy:
U Hřbitova 788
696 32 Ždánice
IČO: 75023610

Kontakty

Ředitelka školy:
Ivona Čadílková:  518 633 688, 725 997 953

E-mail: reditelka@mszdanice.cz

ID datové schránky:
mv2k4x7